Política de protecció de dades


1. Dret d'informació


En conformitat amb el que estableix la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (en endevant LOPD), Vivers Premia de Dalt S.L.. (en endevant, Jardi Nostrum), titular de la web jardinostrum.com (en endevant la web), informa a l'usuari d'aquesta web de l'existencia d'un fitxer automatitzt de dades de caràcter personal creat per Jardi Nostrum o sota la seva responsabilitat.


2. Finalitat


Les dades dels usuaris registrats a través dels formularis habilitats a l'efecte a la web són recabades por Jardi Nostrum amb la finalitat de facilitar la prestació dels serveis que Jardi Nostrum proporciona a través de la web.


3. Carácter obligatori o facultatiu de la informació facilitada per l'usuario i veracitat de les dades


Els camps marcats amb un asterisc (*) al formulario de registre a cumplimentar per l'usuari són estrictament necessaris per atendre la seva solicitud, essent voluntaria la inclusiò de dades als camps restants. L'usuari garantitza que les dades personals facilitades a Jardi Nostrum són veraces i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació d'aquestos.


4. Consentimient de l'usuari


Les dades de l'usuari serán registrades als fitxers de Jardi Nostrum. L'enviament de dades personals, mitjançant els formularis electrònics de Jardi Nostrum o, en el seu cas, missatges de correu electrònic, implica el consentimient explicit del remitent al tractament automatizat de les dades incoses als mitjans de mocunicació indicats, així com a l'enviament de comunicacions via electrònica amb informació referent als nostres serveis.


5. Drets d'accés, modificació, oposició i cancel·lació dels usuaris


L'usuari podrà exercir els seus drets d'accés, modificació, oposició i cancel·lació al tractament de les seves dades personals, en els terminis i condicions previstos a laLOPD. Podrà exercir aquests drets dirigint-se a Vivers Premia de Dalt S.L., C/ Riereta s/n, 08338- Premià de Dalt (Barcelona) o mitjançant el formulari de contacte accesible a http://www.jardinostrum.com/contacte.asp.


6. Seguretat


Jardi Nostrum manté els nivells de seguretat de protecció de dades personals conforme al Real Decreto 994/ 1999, de 11 de junio, relatiu a les mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal, i ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la perdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat o robament de les dades que l'usuari faciliti mitjançant la web, sense prejudici d'informar-li que les mesures de seguretat a Internet no son inexpugnables. Jardi Nostrum es compromet a complir amb el deure de secret i confidencialitat respecte a les dades personals contingudes al fitxer automatitzat d'acord amb la legislació aplicable.


7. Informació sobre cookies y técniques de "spamming"


L'usuari accepta l'us de cookies amb la finalitat de facilitar la seva navegació per les diferents pàgines de la present web i de mantenir una sesió personalitzada a Jardi Nostrum. Jardi Nostrum no utilitza tècniques de "spamming" i unicament tractarà les dades que l'usuari transmeti mitjançant els formularis electónics habilitats en aquesta web o misatjes de correu electrònic. En cas de dubte o controversia relatives a la nostra política de privacitat i de protecció de dades personals l'usuari pot posar-se en contacte amb nosaltres dirigint-se a Vivers Premia de Dalt S.L., C/ Riereta s/n, 08338- Premià de Dalt (Barcelona) o be mitjançant el formulari de contacte a http://www.jardinostrum.com/contacte.asp. El tractament de les dades de caràcter personal, així com l'enviament de comunicacions comercials realitzades per mitjans electònics, son conformes a la Ley Orgánica 15/ 1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (B.O.E. de 14 de diciembre de 1999) i la Ley 34/ 2002, de 11 de julio, de servicios de la Sociedad de Información y de Comercio Electrónico (B.O.E. de 12 de julio de 2002).


8. Modificació de la present política de privacitat


Jardi Nostrum es reserva el dret de modificar la present política per adaptarla a futures novetats legislatives o jurisprudencials, així como a pràctiques de l'industria.